Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Aurora García Rivas’ Category

 

Lonxe queda a miña casa,

a única que sinto como miña: aquela

dunde deron sentido ó meu nome

cando se repartía o pan na mesa

y o labor pró día.

 

Aurora García Rivas (Santiso d’Abres, 1948.) tien espublizaos dos llibros: O viaxeiro da noite (2004) y Trinquilintainas (2008.).

Anuncios

Read Full Post »

 

É verdá que nacín nun lugar

pequeno, dunde os  amenceres

espetan o ceo coa luz

da soledá.

                   Nun había case Historia

contada en ningún papel, y a que había

taben ben pechada en caixóis

esquencidos. Falábase

do trigo e do tempo, de cánto tardaban

os canteiros

                       en facer un cabanón…

 

Pro a min, nun sei por qué,

alguén me regalóu un corazón

aveirado

                  da xeada

e duerme una mao pequena, mui pequena ,

pra somentar entre o aire dos loureiros

                    palabras e palabras.

 

Aurora García Rivas (Santiso d’Abres, 1948.) tien espublizaos dos llibros: O viaxeiro da noite (2004) y Trinquilintainas (2008.).

Read Full Post »

 

Hai sitios

que d’undequera que se miren

tan sempre do outro lado,

pro nun hai rayas

nin benditas nin malditas

que nun crucen as voluntades.

 

A nosa fronteira era o río, porque

a da Historia

nunca valera pra nada.

No inverno na chalana, no brao

entre as anguías

y as oucas,

pisando as pedras redondas

poñíamos una ponte cada vez

que cruzábamos a raya.

 

E traíamos sempre, apegada

nas zocas,

terra do outro lado, tanta

a lo menos

como levábamos da nosa.

 

Aurora García Rivas (Santiso d’Abres, 1948,) amás de dellos llibros en castellán, tien espublizaos dos llibros: O viaxeiro da noite (2004) y Trinquilintainas (2008.).

Read Full Post »